Bel ons: (074) 727 10 20

logo Spanjaard

menu

Bouwbegeleiding

Wilt u begeleiding bij de prijs- en contractvorming of tijdens de bouw?

Wat betreft de prijs- en contractvorming is een technische beschrijving of bestek een absolute noodzaak om geen appels met peren te vergelijken. In deze fase worden bij een gunning open begrotingen van aannemers met elkaar vergeleken of wordt een aanbesteding gehouden.

Wanneer de prijs- en contractvorming tot een aannemingsovereenkomst heeft geleid, worden de bouwwerkzaamheden gestart. Een logische vervolgstap is dan de bouwbegeleiding.

Bouwbegeleiding kent vele vormen, van bouwtoezicht tot directievoering. De grootte en complexiteit van een project bepaalt voor welke vorm er wordt gekozen. Bij het uitvoeren van bouwbegeleiding wordt gecontroleerd of er volgens bestek wordt gebouwd. Bouwbegeleiding kenmerkt zich door de volgende punten:

  • Controle meer- en minderwerk en betalingstermijnen
  • Bewaken planning
  • Kwaliteitsbewaking
  • Oplevering

Bij de laatstgenoemde oplevering wordt een Proces verbaal van Oplevering gemaakt. Dit is ook het moment van de sleuteloverdracht. De laatste af te handelen punten worden genoteerd, garanties worden verstrekt en het Proces verbaal van Oplevering wordt ondertekend. Na het naar tevredenheid afhandelen van de openstaande punten wordt de laatste betalingstermijn overgemaakt.

Wilt u hierover meer weten?

www.buildingdesign.nl | 0742659966